Oppimisen tuki Stadin aikuisopistossa

 

Stadin aikuisopistossa näyttötutkintoon tai siihen valmistavaan koulutukseen ja oppisopimuskoulutukseen osallistuvien osalta erilaiset oppimisen tukeen liittyvät asiat otetaan huomioon henkilökohtaistamisprosessissa. Henkilökohtaistamisella tarkoitetaan tutkinnon suorittajan ohjaus-, neuvonta-, opetus- ja tukitoimien yksilöllistä ja asiakaslähtöistä suunnittelua ja totetutusta.

Näyttötutkintoa suorittamaan hakeutuneet saavat asiakaslähtöisesti suunniteltua ja toteutettua neuvontaa, ohjausta sekä muita, yhteisesti sovittavia tukimuotoja ja palveluja.

Oppimisen tukea suunniteltaessa ja järjestettäessa tehdään yhteistyötä näyttötutkinnon järjestäjän, tutkinnon tai koulutuksen hankkijan, työpaikkojen edustajien ja muiden tarvittavien asiantuntijoiden kanssa. Henkilökohtaistamisessa on otettava huomioon myös erilaisesta kulttuuri- ja kielitaustasta tai muusta syystä kuten luki- ja kirjoitushäiriöistä mahdollisesti johtuvat erityistarpeet ja lähtökohdat.

Lisätietoja oppimisen tuesta ja mahdollisesta erityisestä tuesta sekä eri tutkintojen asettamista vaatimuksista saat opinto-ohjaajilta.

 

 

Powered by Aava 3