Vinkkejä opiskeluun

 

Jokaisella meistä on omat vahvuudet ja enemmän harjoittelua tarvitsevat taidot. Omia opiskelutaitoja voi kehittää ja samoja asioita voi opiskella monella eri tavalla. Jos tiedät, mitkä menetelmät sopivat sinulle ja tunnet tarvitsevasi apua niiden käyttämisessä, käänny rohkeasti opettajan tai erityisopettajan puoleen asiassa. Oppiminen on siis taito, jota voit aina parantaa. Tärkeätä on opiskelun säännöllisyys, kertaaminen sekä kokonaisuuksiin keskittyminen ja niistä olennaisen löytäminen.

Oman oppilaitoksesi tai lukiosi erityisopettajilta, opinto-ohjaajilta ja muilta opettajilta voit saada hyödyllisiä vinkkejä opiskelutaitojesi kehittämiseksi, kysy rohkeasti!

 

Oppimista edistävät:

 •  säännöllinen päivä- ja unirytmi
 •  opiskelulukujärjestys ja sen noudattaminen
 •  omien vahvuuksien ja vaikeuksien tunnistaminen
 •  itselle sopivan opiskelumenetelmän ja tyylin löytäminen
 •  sopiva opiskeluympäristö (sopiva valaistus, hiljaisuus tms.)
 •  myönteinen asenne opiskeluun, mieti esimerkiksi, mitä itsellesi  merkityksellistä kustakin aineesta löydät
 • tavoitteiden asettaminen ja niihin pääsemisestä itsensä palkitseminen
 • kärsivällisyys, oppiminen vaatii joskus enemmän aikaa ja harjoittelua

 

Oheisilla sivuilla voit tehdä omiin vahvuuksiin ja opiskelutaitoihin liittyviä testejä: oppilaanohjaus, dreams ja peda.net.

Opiskelutekniikka

Eri oppiaineisiin ja aiheisiin voivat sopia erilaiset opiskelutekniikat sinun omista valmiuksistasi riippuen. Jos opinnot sisältävät paljon lukemista ja kirjoittamista, voit saada apua lukihäiriön tukemisessa hyödyllisistä menetelmistä ja apuvälineistä.

Tutustu opiskeluvinkkeihin ja apuvälineisiin ohesta. Ääni-, piste- ja elektronisista kirjoista lisätietoa Celian sivulta. Celia on valtion ylläpitämä erikoiskirjasto, joka tuottaa ja välittää kirjallisuutta kaikille niille, jotka eivät sairauden tai vamman vuoksi voi lukea tavallisia, painettuja kirjoja. Äänikirjoista voivat hyötyä kaikki opiskelijat, ja niitä löytyy ilmaiseksi runsaasti myös esimerkiksi Youtubesta.

 

 

Opiskelumotivaatio - hanskassa vai hukassa? 

Motivaatio jaetaan usein sisäiseen ja ulkoiseen motivaatioon. Oppija, joka opiskelee ainoastaan saadakseen palkinnon oppimisestaan (arvosanan, päästäkseen jatko-opintoihin tai saavuttaakseen sosiaalista hyväksyntää) on ulkoisesti motivoitunut. Oppija, joka innostuu tehtävästä ilman ulkoisen palkkion tavoittelua, esimerkiksi oman mielenkiinnon ohjaamana, on sisäisesti motivoitunut. On huomattu, että sisäisesti motivoitunut oppija on yleensä vähemmän luovutusherkkä ja sinnikkäämpi kuin ulkoisesti motivoitunut oppija. Sisäinen motivaatio on siis oppimisen kannalta suotuisampaa kuin ulkoinen motivaatio. Oppimisen kannalta tärkeää on myös se, kuinka asennoituu oppimiseen. Positiivinen suhtautuminen oppimiseen ylipäänsä antaa voimia ponnistella oppimisprosessin vaikeuksien yli. Rohkeus tarttua uusiin ja outoihin asioihin kasvaa ja elinikäisen oppimisen valmiudet kehittyvät. 


Opiskelumotivaatiota voi kehittää:

 • tutkimalla omaa toimintaa ja motiiveja
 • pohtimalla omia vahvuuksia ja heikkouksia
 • jakamalla tavoitteet osa- ja välitavoitteisiin
 • kehittämällä ajankäytön hallintaa

Lisäksi voi kokeilla vastata kysymyksiin: 

 • Mitä haluan tehdä?
 • Miten saan sen tehtyä? 
 • Mitkä tekemisen tavat johtavat minut parhaiten päämäärääni?
   

 Haastan sinut pohtimaan omaa opiskelu- tai työmotivaatiotasi. Kannattaa tutustua myös Frank Martelan teokseen Valonöörit - Sisäisen motivaation käsikirja. Kirjasta bongattua: "Jos et koskaan epäonnistu, et ole yrittänyt tarpeeksi.”

 

-Anna Muurimäki (erityisopettaja, Stadin ammattiopisto)

Tiesitkö: Hyvä esimerkki motivoinnin merkityksestä on Googlen työkulttuuri, jota on sittemmin jäljitelty monissa luovan alan yrityksissä. Googlen työntekijät voivat käyttää työajastaan yhden päivän viikossa " omiin projekteihinsa". Yleensä nämä projektit ovat sellaisia, mihin kukin kokee henkilökohtaista intohimoa. Työntekijöiden kokemuksen mukaan omien hankkeiden parissa työskentely innostaa ja antaa virtaa tehdä töitä myös muiden ”pakollisten” töiden parissa. Oman ajan tuloksena on syntynyt menestyspalveluja kuten Gmail, Google News ja Google Talk. Yhteensä puolet Googlen palveluista on syntynyt tämän 20% oman ajan tuloksena.

 
 
Powered by Aava 3