Yksinäisyys

 

Mitä on yksinäisyys?

 

Yksinäisyys on hyvin yleistä ja siitä kärsivät monet ihmiset jossain elämänsä vaiheessa. Myös ihminen, jolla on paljon ihmisiä ympärillään, voi kokea itsensä yksinäiseksi. Yksinäisyys voi olla hetkittäistä tai pysyvämpää; se voi liittyä joihinkin tilanteisiin tai koskettaa kaikkia elämänalueita. Yksinäisyyden kokemus tai tunne ulkopuolisuudesta on usein vaikea ja kipeä asia.

Yksinäisyyteen voi johtaa monet tekijät, kuten muutto uudelle paikkakunnalle, oppilaitoksen vaihtaminen, uuden opiskelun aloitaminen,muutokset perhesuhteissa, muutto omaan kotiin, ero, heikko itsetunto tai masennus. 

Apua yksinäisyyteen?

 

Yksinäisyyttä voi vähentää hakeutumalla ihmisten pariiin. Toisiin ihmisiin tutustuminen on usein helpointa jonkin itselle mieluisan tekemisen parissa, joita voi olla esimerkiksi harrastus, yhteiset kiinnostuksen kohteet, kerhotoiminta, konsertit, retkeily, lemmikkieläimet tai pelit. 

 

 

 

Voit aina ottaa yhteyttä oman oppilaitoksesi psykologiin tai kuraattoriin: usein jo yksinäisyyden tunnistaminen ja siitä puhuminen voivat helpottaa oloa!

 

Kokeile myös seuraavia:

  • Nuori nuorelle -ystävävälitys on Suomen Punaisen Ristin toimintaa, joka välittää nuoria ystäviä (18–29 -vuotiaita) yksinäisille nuorille (15–29-vuotiaille) pääkaupunkiseudulla. Kuka tahansa 15–29 -vuotias pääkaupunkiseudulla asuva nuori, joka kokee itsensä yksinäiseksi, voi suoraan olla yhteydessä Nunu -ystävävälitykseen.
  • Tyttöjen talolla on 10–28 -vuotiaille tytöille ja naisille erilaista avointa toimintaa, ryhmiä, keskusteluapua, seksuaalineuvontaa tai mahdollisuus vain viettää aikaa ihmisten parissa.
  • Poikien talo on 10–28 -vuotiaille pojille ja miehille avoin yhteisö, jossa on ryhmiä, keskusteluapua tai mahdollisuus viettää aikaa ihmisten parissa.
  •  Näkemys, yksinäisyyden oma-apuohjelma
Powered by Aava 3