Toinen aste tutuksi

 

Kuka olet ja mitä teet täällä?

 

 

Olen Jari Tuovinen ja toimin kuraattorina Suomen Diakoniaopistolla, eli tutummin SDO:lla. SDO on uusivanha oppilaitos, joka perustettiin tammikuussa 2017, jolloin Helsingin ja Oulun Diakoniaopisto, Lahden Diakonia Instituutti sekä Sovinto ry yhdistyi. Toimin kuraattorina Helsingin yksikössä, Alppikadulla. Lisäksi Helsingin kampuksella toimii psykologi Jenny Uusikivi, joka aloitti elokuussa.
 

Ajattelen, että tärkein tehtäväni SDO:lla on opiskelijoiden hyvinvoinnin tukeminen. käsitteenä se on laaja ja se tarkoittaa monia eri asioita. SDO:lla pyrin madaltamaan kynnystä kuraattorin luokse tulemiselle. Olen mukana opiskelun arjessa jalkautumalla, opiskelijakahveilla sekä vaikkapa rentoutusta pitämällä. Mukavaa tässä työssä on se, että  harvemmin on kahta samanlaista työpäivää.

Mutta älkää minua uskoko. Annetaan kahden opiskelijan sekä opettajan vastata kysymyksiin.

Moikka Markus. Mikä on mielipaikkasi oppilaitoksessa? Miksi?

Funtsi, joka on avoin opiskelutila, jossa näkee ystäviä ja sieltä saa aina apua. Sinne voi mennä tekemään tehtäviä ja siellä on todella kivat työntekijät, jotka auttavat tarvittaessa.

Leia, minkä takia kannattaa tulla opiskelemaan juuri tähän oppilaitokseen?

Suomen Diakoniaopiston Helsingin kampus on omalaatuinen, meillä on iso sisäpiha, joka on kaunis niin kesällä kuin talvellakin. Opettajat ovat ammattitaitoisia ja tietävät todellakin mitä tekevät. Meillä on myös aktiivista tutor- ja opiskelijayhdistys toimintaa, joka tekee opistosta vieläkin viihtyisämmän.

Ron, jos oppilaitoksesi olisi elokuva tai tv-sarja, niin mikä se olisi?

Monty Pythonin lentävä sirkus

 

Toinen aste tutuksi

 

Annika Eräkannas, psykologi, Perho Liiketalousopisto

 

Kuka olet ja mitä teet täällä?

Olen Annika Eräkannas ja toimin psykologina nykyisessä Perho Liiketalousopistossa. Iso osa työajasta kuluu opiskelijoiden yksilökäynteihin. Kuraattorin kanssa käymme myös ryhmissä pitämässä erilaisia ryhmäytymistuokioita/rentoutuksia. Myös opettaja voi pyytää meitä tunnille ratkomaan esimerkiksi ilmapiiriongelmia. Muun henkilökunnan kanssa konsultoimme toisiamme puolin ja toisin eri tilanteissa.
 

Vedän sekä opiskelijoille, että henkilökunnalle ruokatauoilla tennispallohierontaa yhdessä kuraattorin tai muun opiskelijahuollon työntekijän kanssa. Tennispallohieronnassa kuka tahansa oppilaitoksessa oleva voi tulla 5 minuutiksi saamaan hartiahierontaa. Kävijöiltä on tullut kiitosta ja on hienoa, että näin pienellä vaivalla saa tehtyä paljon hyvää. Olen suunnitellut käyväni opiskelijoiden kanssa myös salilla ja muutenkin liikkumassa. Liikkumisen yhteys psyykkiseen hyvinvointiin voi olla hyvinkin suuri ja pyrin työssäni kiinnittämään siihen huomiota. Liikunnallisena ihmisenä pidän oppilaitoksen liikuntamahdollisuuksista ja -tiloista. Tarjolla on myös taukoliikuntaa liikunnanopettajan toimesta.

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikä on mielipaikkasi oppilaitoksessa? Miksi?

Olen kuullut että täällä on bunkkeri, josta löytyy hieromatuoli mutten ole vielä(kään) löytänyt sitä. Kuraattorin huoneessa on lepotuoli, jota hieman kadehdin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minkä takia kannattaa tulla opiskelemaan juuri tähän oppilaitokseen?

Täällä on innostuneita opettajia ja monipuolista koulutusta. Perhon ja Helmin yhdistymisestä seuraa monia etuja, kuten jossain vaiheessa mahdollisuus valita vapaavalintaisia opintoja laajemmin molemmista oppilaitoksista. Urheiluakatemian puolella voi yhdistää ammattimaista liikuntaharjoittelua opintoihin. Matkailupuolella on mahdollista suorittaa opintoja ja työharjoitteluja ulkomailla.

Opiskelijat järjestävät joskus itse tapahtumia, kuten Helmihulinat. Tulevissa Taitaja-kisoissa opiskelijoilla on myös iso rooli mm. vieraiden kierrättäjinä. Keväisin vedetään salibandyturnaus ja syksyisin futsalturnaus, joissa on mukana niin opiskelijoiden kuin opettajien joukkueita. Suuresta opiskelijamäärästä huolimatta tilat ovat viihtyisät ja liikkuminen on helppoa. Niitä onkin uudistettu lähiaikoina. Ruokalasta saa edullista aamupalaa ja se on avoinna myöhään. Meillä on siis toimiva ja monipuolinen opiskeluympäristö ja paljon viihtyvyyttä lisääviä tempauksia!


Jos oppilaitoksesi olisi elokuva tai tv-sarja, mikä se olisi?

SKAM

 Toinen aste tutuksi

 

Mäkelänrinteen lukio, kuraattori Anni Mäntykivi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuka olet ja mitä teet täällä?

 

Olen Anni ja toimin täällä kuraattorina. Olen työskennellyt talossa nelja vuotta. Kuraattorina tapaan opiskelijoita yksilötapaamisilla sekä työskentelen eri ryhmien kanssa. Meidän koulumme on vähän erilainen muihin lukioihin verrattuna. Meillä on erityistehtävä joka on urheilu. teen yhteistyötä psykologin kanssa aloittavien ryhmien ryhmäyttämisessä ja koulutamme yhdessä apulaisrehtorin kanssa tuutoreita. Ryhmänohjaajien tunneilla pidän välillä toiminnallisia rentoutustuokioita ja koeviikoilla vedän hyvinvointityöpajaa esim. ajankäytönsuunnittelusta, rentoutumisesta tai henkisestä hyvinvoinnista.

 

Mikä on mielipaikkasi oppilaitoksessa? Miksi?

 

Pidän koulumme kuntosalista. Pääsen siellä vetämään rentoutumistuokioita sekä huolehtimaan omasta hyvinvoinnista. Vaikka oma työhuoneeni ei ole kaikista viihtyisin, on siellä kuitenkin mukavat nojatuolit. Niissä istuessani pääsen kokemaan työni huippuhetkiä eli yksilötapaamisia opiskelijoiden kanssa.

 

Miksi kannattaa tulla opiskelemaan juuri tähän oppilaitokseen?

 

Tämä on hyvä paikka niille, jotka haluavat yhdistää opiskelun ja tavoitteellisen urheilun. Vaikka koulu onkin kovatasoinen, meillä on tosi kiva henki. Meille tulee  valmennusurheilijoita ja normilinjalaisia. Valmennusurheilijoilla on osana opiskelua kolmesti viikossa aamuvalmennuksia. Kisamatkat ovat hyväksyttyjä poissaoloja ja meillä on mahdollisuus itsenäiseen opiskeluun. Meillä on tarjolla opiskelijoille myös psyykkistä valmennusta, fysioterapiaa ja kuntoutusta.

Märskyn opiskelijat ovat hyvätapaisia ja kohteliaita. He ovat kiinnostuneita oppimaan ja osaavat asettaa tavoitteita urheilussa ja opinnoissa. On oma haasteensa saada heidät välillä rentoutumaan ja muistuttaa, että elämästä kuuluu ja saa myös nauttia. 

 

Jos oppilaitoksesi olisi elokuva tai tv-sarja, mikä se olisi?

 

Fast and furious! Täällä on paljon vauhtia ja vaarallisia tilanteita sekä kovaa taisteluhenkeä. Osaamme kuitenkin puhaltaa yhteiseen hiileen ja ottaa haasteet vastaan yhteisvoimin.

 

MITÄ PSYKOLOGI TEKEE TOISEN ASTEEN OPPILAITOKSISSA?

 

YKSILÖKOHTAINEN TYÖ

Psykologi tapaa opiskelijoita ohjaus- ja tukikäynneillä. Opiskelijan kokemat pulmat voivat liittyä esimerkiksi opiskeluun, stressin hallintaan, tunne-elämään, ihmissuhteisiin tai elämän muutoksiin.

Psykologi arvioi ja selvittelee mielenterveyteen, oppimiseen ja persoonallisuuteen liittyviä haasteita mm. psykologisin tutkimusmenetelmin.

Tarvittaessa psykologi ohjaa opiskelijan jatkotutkimuksiin ja -hoitoihin, tavallisesti yhteistyössä kouluterveydenhuollon kanssa. 

Psykologi tekee yhteistyötä opiskelijoiden perheiden ja muiden läheisten sekä eri yhteistyötahojen, kuten erikoissairaanhoidon, kanssa. Psykologi toimii tarvittaessa yhdessä myös opettajien ja muun opiskeluhuoltohenkilöstön kanssa.

 

YHTEISÖLLINEN TYÖ

Psykologi tekee ennaltaehkäisevää, koko oppilaitosta tukevaa opiskelijoiden hyvinvointia edistävää työtä, kuten vetää rentoutuksia, ryhmäytyksiä ja antaa tietoa hyvinvointiin liittyvistä teemoista.

Psykologi osallistuu oppilaitoskohtaisen opiskeluhuoltoryhmän toimintaan. Opiskeluhuoltoryhmässä esimerkiksi suunnitellaan ja koordinoidaan erilaisia hyvinvointiin liittyviä tapahtumia, päivitellään kriisisuunnitelmaa, keskustellaan oppilaitoksissa esiinnousseista ilmiöistä  ja kehitetään toimintamalleja niihin puuttumiseen.

Psykologi osallistuu oppilaitoksessa myös muiden moniammatillisten työryhmien toimintaan, kuten kriisiryhmiin. Psykologi konsultoi oppilaitoksen muuta henkilöstöä.  

Lisäksi psykologi pyrkii jatkuvasti kehittämään omaa ammattitaitoaan kouluttautumalla ja osallistumalla työnohjaukseen. Psykologi on mukana kehittämässä psykologitoimintaa ja opiskeluhuoltoa.

Toinen aste tutuksi

 

Alppilan Lukio

 

Kuka olet ja mitä teet täällä?

Olen Laura Blomqvist, Alppilan lukion psykologi. Tapaan Alppilan lukiossa opiskelijoita, jotka tarvitsevat tukea ja apua jaksamiseen ja omasta mielenterveydestä huolehtimiseen. Huoneessani keskustellaan usein alakuloisuudesta ja ahdistuneisuudesta sekä niihin liittyvistä vaikeista ajatuksista ja tunteista. Pohdimme ihmissuhdekiemuroita ja lukiossa opiskeluun liittyviä asioita. Lisäksi opiskelijat voivat tulla keskustelemaan kanssani, jos elämän varrelle sattuu jonkinlainen kriisitilanne.

Opiskelijoiden tapaamisten lisäksi työhöni kuuluu opiskelijoiden tapaaminen ryhmissä. Vierailen välillä oppitunneilla tai pidämme opiskeluhuollon muiden työntekijöiden,  kuraattorin ja terveydenhoitajan kanssa, yhteisiä teemapäiviä. Kuulun myös Alppilan lukion yhteisöllisen opiskelunhuollon ryhmään, jonka tehtävänä on tukea ja edistää opiskelijoiden hyvinvointia koulussamme.

Mikä on lempipaikkasi oppilaitoksessa? Miksi?

Alppilan lukio sijaitsee tällä hetkellä Haagassa, kun Alppilan koulurakennus käy läpi suurta make overia. Olemme olleet nyt vajaan vuoden uusissa tiloissa ja hiljalleen paikat ovat tulleet tutuiksi. Yksi lempipaikkani talossa on rakennuksen vanha köksänluokka, jossa opiskelijat kahvittelevat ja viettävät taukoa opiskelusta. Toinen hyvä spotti on opohuoneiden käytävä, jonka varrella voi törmätä ahkeriin opiskelijoihin ja ovensuusta iloisesti moikkaaviin opoihin. Paras paikka on ehkä kuitenkin vanha talonmiehen asunto, josta löytyy opiskeluhuollon tilat: kuraattorin keittiö, psykologin makuuhuone sekä psykologin ja kuraattorin yhteinen olohuone.

Miksi kannattaa tulla opiskelemaan juuri tähän oppilaitokseen?

Alppila on tunnettu Alppila-hengestään, joka mielestäni näkyy siinä, että koulussa on tilaa ihan kaikille. Uskon, että moninaisuus ja yhdenvertaisuus ovat tärkeitä arvoja Alppilassa. Ajattele, kohtaa ja opi – on sloganimme, joka kuvastaa sitä, että meillä harjoitellaan pohdiskelevan ja analyyttisen ajattelun taitoja, opetellaan kohtamaan ja kunnioittamaan toinen toisiamme ja opitaan monenlaisia tietoja ja taitoja, joita matkan varrella tarvitaan. Alppilassa myös ymmärretään, että aina kaikki ei suju Strömsön malliin ja tällaisissa tilanteissa meiltä löytyy yhteistä ymmärrystä ja halua tukea opiskelijoita. Lisäksi meillä on huippuopettajia, ihan paras reksi ja niin paljon kansainvälistä yhteistyötä, että psykologikin välillä kadehtii leirikouluja ja vaihtoja, jotka suuntautuvat milloin Iso-Britanniaan, Islantiin, Espanjaan, Italiaan, Saksaan…

Jos oppilaitoksesi olisi elokuva tai tv-sarja, niin mikä se olisi?

 

Suomen liikemiesten kauppaopisto,

Malla Willberg

 

Kuka olet ja mitä teet täällä?

Olen Malla ja olen täällä kymmenettä vuotta kuraattorina. Työkseni tapaan opiskelijoita, joilla on huolia ja murheita tai haasteita elämän eri osa-alueilla. Sitten mietin, keistä muista voisi olla apua ja tukea opiskelijalle. Olisivatko he koulusta vai tahoja koulun ulkopuolelta? Teen tiivistä yhteistyötä muun opiskeluhuollon ja opojen kanssa sekä tietysti ryhmänohjaajien ja opettajien kanssa. Pyrimme myös tekemään entistä enemmän yhteisöllistä työtä ja käymmekin ryhmissä vetämässä välillä tunteja esim. sosiaalisista taidoista ja tutkailemassa sekä kohottamassa ilmapiiriä. Pidämme myös “Elämä on”-nimistä elämänhallintakurssia parilla eri kokoonpanolla. Kurssilla keskustellaan opiskelijoiden valitsemista aiheista kuten itsetunnosta ja tunteista ja tehdään myös vierailuja vanhusten palvelutalossa.  Opiskelijat saavat kurssista osaamispisteitä ja olemme saaneet siitä paljon positiivista palautetta. 

Mikä on mielipaikkasi oppilaitoksessa, miksi?

En osaa sanoa tiettyä paikkaa, se on kovasti kiinni tilanteesta. Uudesta opiskelijoiden hengailutilasta AK-kerroksessa saattaa kyllä muodostua kivakin ajanviettopaikka. Pidän myös tietysti omasta huoneestani, sillä olen pyrkinyt tekemään siitä matalan kynnyksen paikan, johon opiskelijan on helppo tulla kertomaan huolensa. On myös kiva, kun koko opiskeluhuolto on samalla käytävällä ja on helppo tehdä työtä yhdessä. Auditorio on sinänsä yksi parhaista paikoista, sillä siellä treenaamme henkilökunnan Tahtotila-nimisen bändin kanssa.

Minkä takia kannattaa tulla opiskelemaan juuri tähän oppilaitokseen?

Koululla on pitkät perinteet ja yritysmaailmassa arvostetaan koulua ja sieltä valmistuneita. Meillä on hyvät opettajat ja koko koulun arvoissa opiskelijalähtöisyys on selkeästi esillä. Tälläkin hetkellä on käynnissä projekti, jossa hallinto yhdessä opettajien kanssa pohtivat opiskelijalähtöisyyden parantamista.  Osallistamme opiskelijoita mukaan päätöksentekoon tiedottajaopiskelija-toiminnalla. Koulussamme on lähes jatkuvasti myös sosionomiopiskelijoita työharjoittelussa arkiohjaajina. He liikkuvat ryhmissä ja ovat siellä missä opiskelijatkin. Arkiohjaajat järjestävät välituntitoimintaa ja tulevat hengailemaan uuteen opiskelijoiden hengailutilaan, josta löytyy mm. pelejä ja biljardipöytää. Olemme suunnittelemassa myös uutta ryhmätoimintaa niille opiskelijoille, jotka kaipaavat uusia tuttavuuksia koulustaan, esim. kaukaa muuttaneille. Koulullamme on tarjota myös Kelan tukema OPI-kuntoutuskurssi. Kurssi on opiskelijoille, jotka kaipaavat enemmän tukea masennuksen tai ahdistuksen kanssa ja siinä on sekä yksilö- että ryhmätoimintaa. Meillä on siis tarjota opiskelijoille monenlaista toimintaa monenlaisiin elämäntilanteisiin ja tarpeisiin.

Jos oppilaitoksesi olisi elokuva tai tv-sarja, mikä se olisi?

Enpä osaa keksiä mitään tiettyä tv-sarjaa, mutta täällä kyllä sattuu ja tapahtuu, siis positiivisessa mielessä.  Jokainen päivä on erilainen, ja saisihan tästä hyvinkin kehiteltyä jonkun ”himmeen” reality-sarjan.:D

 

Toinen aste tutuksi

 

Saara Pikkarainen, psykologi, Keskuspuiston ammattiopisto 

Kuka olet ja mitä teet täällä?

-Olen psykologi Saara Pikkarainen ja työskentelen Keskuspuiston ammattiopistossa psykologina Metsälän toimipaikassa. Keskuspuiston ammattiopistossa psykologin työ koostuu enimmäkseen opiskelijoiden yksilöllisestä tuesta ja ohjaamisesta. Erityistä tukea tarvitsevilla nuorilla voi olla myös hoito- ja tukikontakteja esim. terveydenhuoltoon, jolloin työssä kootaan yhteen nuoren verkostoja ja luodaan uusia tukiverkostoja nuorelle. Opiskelijoiden kanssa mietitään tulevaisuuden suunnitelmia ja siirtymää työelämään. Toisinaan mietitään opiskelijan työ- ja opiskelukykyä, mietitään opintojen keskeyttämisestä väliaikaisesti ja myös palaamista opintojen pariin keskeyttämisen jälkeen. 

-On myös mukavaa tehdä yhteistyötä kuraattorin, psykiatrisen sairaanhoitajan ja terveydenhoitajan kanssa opiskelijoiden asioissa. Opiskelijat ovat ihanan avoimia ja mahtavia tyyppejä!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minkä takia kannattaa tulla opiskelemaan juuri tähän oppilaitokseen?

-Keskuspuiston ammattiopistossa opiskelijan polku ammattiin on yksilöllinen ja mahdollisuus omanlaiseen opintopolkuun on usein helpommin järjestettävissä kuin yleisissä ammattioppilaitoksissa. Opiskelu tapahtuu pienissä, 10-12 hengen ryhmissä. Keskuspuiston ammattioppilaitoksessa työskentelee perinteisen opiskeluhuollon henkilöstön lisäksi opiskeluvalmentajia ja työvalmentajia, jotka tukevat opiskelijaa opinnoissaan ja siirtymässä työelämään.

-Keskuspuiston ammattiopistolla on myös asuntola Tenholantien toimipaikassa sekä Espoossa Leppävaaran toimipaikassa. Asuntoloissa järjestetään opiskelijoille monenlaista mukavaa vapaa-ajan ohjelmaa iltaisin. 

-Keskuspuiston ammattiopistossa jokainen voi olla sellainen kun on. 

Laturissa voi latautua!

Mikä on lempipaikkasi oppilaitoksessa ja miksi?

-Oppilaitoksessa on kiva ja valoisa kahvila, missä opiskelijat myyvät itse valmistamiaan tuotteita edullisesti. Kahvilassa on mukava tavata niin opiskelijoita kuin opettajia ja muuta                                 henkilökuntaa.

Jos oppilaitoksesi olisi tv-sarja, mikä se olisi?

-Kolmas kivi auringosta

 

Helsingin kielilukio, Ävin Bapiiri

Kuka olet ja mitä opiskelet täällä?

Olen Ävin, olen Helsingin kielilukion kielilinjalla kolmatta vuotta. Olen opiskellut paljon eri kieliä; japania, kiinaa, venäjää, saksaa, espanjaa ja italiaa. Olen käynyt myös opastyönkurssin, jossa harjoiteltiin oppaan työtä opastamalla kiinalaisille opettajavieraille Helsinkiä. Meillä on täällä myös englannin kurssi, Death on Highstreet, jossa on opettajan tekemä tarinallinen oppimateriaali. Siinä yritetään selvittää murhaa ja mukana on esim.  lääketieteellistä sanastoa ja paljon kielioppia.

 

Mikä on mielipaikkasi oppilaitoksessa? Miksi?

Se vähän vaihtelee, iso aula on kiva, koska siellä näkee kaiken mitä tapahtuu. Säkkituolit on parhaat, niissä on hyvä ottaa torkut. Tokassa kerroksessa on myös kaveriporukkani oma tapaamispaikka, jossa hengailemme usein.

 

Minkä takia kannattaa tulla opiskelemaan juuri tähän oppilaitokseen?

Yksi kiva asia on pulpetiton opiskelu, kun ei tarvitse istua pitkiä aikoja paikoillaan vaan voi liikkua vapaasti tunneilla. Sijainti on kiva, koska Itis lähellä ja siellä on ruokapaikkoja, kauppoja. Meillä on myös oikeasti mahdollisuuksia vaikuttaa asioihin täällä. Olen itse jatkotutorina ja mukana myös ympäristöraadissa. Meillä on paljon tapahtumia ja kisoja, olen itse ollut mukana talkoissa ja Nenäpäivätapahtumassa. Nyt haluaisimme järjestää oppikirjojen myyntitapahtuman. Opettajat myös kysyvät meiltä miten haluamme suorittaa kursseja, esim. haluammeko tehdä töitä paperilla vai koneella. Meidän koulua voisi verrata hedelmäsalaattiin; täällä on paljon erilaisuutta, mutta yhdessä ja sekaisin se on vain hyvä juttu!

 

Jos oppilaitoksesi olisi elokuva tai tv-sarja, mikä se olisi?

South Park. Meillä käy paljon värikkäitä ihmisiä ja on paljon tapahtumia ja välillä on isompaakin draamaa, mutta aina loppujen lopuksi asiat ratkeavat ja kaikki tulevat toimeen

keskenään.

Helsingin kielilukio, Birsen Avdo

Kuka olet ja mitä opiskelet täällä?

Olen Birsen Avdo ja opiskelen Helsingin kielilukiossa yleislinjalla. Olen toisen vuoden opiskelija. Arkeeni kuuluu kouluhommat, liikunta ja kosmetiikan parissa puuhastelu. Tykkään  myös valokuvailla.

 

Mikä on mielipaikkasi oppilaitoksessa? Miksi?

Mielipaikkani koulussa täytynee olla suuri aulamme, jossa lähes jokainen viettää välituntinsa taikka hyppytuntinsa. Parasta aulassa on se, että siellä voi viettää aikaansa monipuolisesti; joko seisoskelemalla seisomapöydissä läksyjä tehden tai olemalla sosiaalinen penkkien ja pöytien luona tai sitten rentoutua FatBoy-säkkien päällä.

Minkä takia kannattaa tulla opiskelemaan juuri tähän oppilaitokseen?

Kouluumme kannattaa tulla mikäli tykkää kielistä, musiikista ja taiteesta yleisestikin. Koulumme kuvaamataidon tunnit ovat huippuja! Koulussamme on myös monta koulukohtaista mielenkiintoista projektikurssia, jossa pääsee esimerkiksi suunnittelemaan koulun tapahtumia. Itis-kauppakeskus on tosi lähellä, sinne pyörimään hyppytunniksi niin taatusti on voimia jaksaa loppupäivä!

 

Jos oppilaitoksesi olisi elokuva tai tv-sarja, mikä se olisi?

Mielestäni kouluamme ei voi verrata ohjelmiin tai elokuviin sillä olemme uniikki koulu; toisenlaista ei ole!

Powered by Aava 3