Kiusaamiselle ehdoton stop

 

Opiskelijalla on lain mukaan ammatillisessa koulutuksessa ja lukiossa oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Jokaisella opiskelijalla on henkisen ja fyysisen koskemattomuuden oikeus ja suoja. Oppilaitosten järjestyssäänöissä määritellään, millainen käytös ja toiminta on sallittu ja minkälaisia asioita opilaitoksessa pidetään arvossa. Tiedätkö muuten mitä kaikkea sinun oppilaitoksesi järjestyssäännöissä lukee?

Mitä on kiusaaminen?

Kiusaamisella tarkoitetaan jatkuvaa ja tahallista henkistä tai fyysistä väkivaltaa. Kiusaaminen voi olla yksilöiden välistä tai yhteisöllistä.  Kiusaamista voi esiintyä opiskelijoiden välillä, mutta kiusaamista voi olla myös  opettajan ja opiskelijan välillä. Se voi olla suoraa kiusaamista (esim. nimittely, töniminen) tai epäsuoraa (esim.ryhmän ulkopuolelle jättäminen).

Kiusaaminen voi tapahtua oppilaitoksen alueella tai nykypäivänä usein myös netissä. Oppilaitoksella on velvollisuus puuttua havaittuihin häirintä-, kiusaamis tai väkivaltatapauksiin sekä ilmoittaa tarvittaessa rikosepäilyt poliisille. (Kts. myös sivu Tasa-arvo ja seksuaalinen häirintä)

 

                              

 

Oppilaitoksen yhteisöllisyys on asia, joka vähentää kiusaamista. Oppilaitoksen henkilökunnalla on ensisijainen vastuu opiskelijoiden hyvinvoinnista ja uusi oppilas- ja opiskeluhuoltolaki korostaa yhteisöllistä opiskeluhuoltoa.  Oppilaitoksilla tulee olla suunnitelma kiusaamisen ehkäisemiseksi ja toimintamalli kiusaamistapauksia varten. Helsingin kaupungilla on oma 13-osainen kouluille suunnattu kiusaamisen vastainen toimenpideohjelma KVO13

 

 

 

 

Miten toimin jos havaitsen kiusaamista tai minua kiusataan
verkossa?


• Pyydä kiusaajaa lopettamaan. Kerro, että hänen lähettämänsä viestit tuntuvat sinusta pahalta ja ovat väärin. Jos näet, että jotain kiusataan netissä, älä jaa kiusaajan viestejä eteenpäin.


• Älä vastaa kiusaajan viesteihin, jos hän jatkaa käytöstään pyyntösi jälkeen. Viesteihin vastaaminen usein vain pahentaa tilannetta. Jos et reagoi mitenkään, on mahdollista, että kiusaaja turhautuu ja lopettaa ärsyttämisen.


• Tallenna ikävät ja loukkaavat viestit todistusaineistona. Laita myös ylös mahdolliset nimimerkit, sähköpostiosoitteet ja kaikki muu sellainen tieto, josta voi olla myöhemmin hyötyä kiusaamisen selvittelyssä.


• Estä ja ilmianna. Useimmissa sovelluksissa voit estää kiusaajan viestit ja ilmiantaa kiusaajan sivuston ylläpitäjälle.


• Kerro kohtaamastasi luotettavalle aikuisille, ettei paha mieli jää vaivaamaan. Henkilökunta auttaa kiusaamisen selvittelyssä mielellään. Voit olla asiassa yhteydessä esimerkiksi oppilaitoksesi kuraattoriin tai
psykologiin.

 

Miten toimin jos havaitsen seksuaalista häirintää tai joudun itse sen kohteeksi?


• Ilmaise häiritsijälle, miltä hänen käyttäytymisensä tuntuu ja pyydä häntä lopettamaan.


• Jos et voi tai halua ottaa yhteyttä häiritsijään tai jos häirintä kielloista huolimatta jatkuu, ilmoita siitä opettajalle, omaopettajalle, psykologille, kuraattorille, terveydenhoitajalle, rehtorille tai muulle luotettavalle
oppilaitoksen henkilöstön jäsenelle. Hänellä on velvollisuus ryhtyä toimiin tietoonsa tulleen häirinnän osalta.


• Kirjaa ylös jatkokäsittelyä varten aika ja paikka, jolloin häirintää on tapahtunut, keitä on ollut läsnä tilanteessa ja mitä tilanteessa tapahtui.


• Säilytä mahdolliset todisteet esim. some-, teksti- ja sähköpostiviestit.


• Ilmoita oppilaitoksen henkilöstölle myös havaitsemasi muihin kohdistuva seksuaalinen häirintä.


• Käytä oikeuttasi opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalveluihin sekä opiskeluterveydenhuoltoon, kun tarvitset tukea tai apua. Keskustelu on
luottamuksellisesta. Toiveesi ja mielipiteesi otetaan huomioon.

Powered by Aava 3