Kiusaamiselle ehdoton stop

 

Opiskelijalla on lain mukaan ammatillisessa koulutuksessa ja lukiossa oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Jokaisella opiskelijalla on henkisen ja fyysisen koskemattomuuden oikeus ja suoja. Oppilaitosten järjestyssäänöissä määritellään, millainen käytös ja toiminta on sallittu ja minkälaisia asioita opilaitoksessa pidetään arvossa. Tiedätkö muuten mitä kaikkea sinun oppilaitoksesi järjestyssäännöissä lukee?

Mitä on kiusaaminen?

Kiusaamisella tarkoitetaan oppilaitoksessa tapahtuvaa henkistä tai fyysistä väkivaltaa. Se on jatkuvaa ja tahallista. Kiusaaminen voi olla yksilöiden välistä tai yhteisöllistä.  Kiusaamista voi esiintyä opiskelijoiden välillä, mutta kiusaamista voi olla myös  opettajan ja opiskelijan välillä. Se voi olla suoraa kiusaamista (esim. nimittely, töniminen) tai välillistä (esim.ryhmän ulkopuolelle jättäminen).

Kiusaaminen voi tapahtua oppilaitoksen alueella tai nykypäivänä usein myös netissä. Oppilaitoksella on velvollisuus puuttua havaittuihin häirintä-, kiusaamis tai väkivaltatapauksiin sekä ilmoittaa tarvittaessa rikosepäilyt poliisille. (Kts. myös sivu Tasa-arvo ja seksuaalinen häirintä)

 

                              

 

Oppilaitoksen yhteisöllisyys on asia, joka vähentää kiusaamista. Oppilaitoksen henkilökunnalla on ensisijainen vastuu opiskelijoiden hyvinvoinnista ja uusi oppilas- ja opiskeluhuoltolaki korostaa yhteisöllistä opiskeluhuoltoa.  Oppilaitoksilla tulee olla suunnitelma kiusaamisen ehkäisemiseksi ja toimintamalli kiusaamistapauksia varten.

 

Tule puhumaan aina oppilaitoksen aikuisille joutuessasi itse kiusatuksi tai havaitessasi ympäristössäsi kiusaamista. Voit myös kysyä neuvoa, kuinka toimia suoraan poliisilta. Asia selvittämiselle on monia tapoja. Oppilaitoksessasi saattaa olla käytössä esim. Verso-vertaissovittelumalli. Mieli Ry:n sivuilta löydät paljon koulukiusaamiseen liittyvää materiaalia, tarinoita yms.

 

Koulussa opiskellaan pääosin ryhmissä ja silloin kyky huomioida toisten käytös ja oleminen korostuu. Oma oleminen täytyy suhteuttaa muiden tekemisiin.  Hyvästä, ja kohteliaasta käytöksestä on iloa ja hyötyä kaikille. Sosiaaliset taidot ovat sinulle voimavara.

Hyvää käytöstä ja sosiaalisia taitoja voi, pystyy ja kannattaa harjoitella. Ne auttavat sinua monessa tilanteessa ja ovat ensiarvoisen tärkeitä osattavia asioita kun siirryt työelämään. Huomioi muut, ole ystävällinen ja anna hyvän kiertää. Hyvä käytös ei maksa mitään, mutta palautuu sinulle kyllä varmasti takaisin.

 

Powered by Aava 3