Tasa-arvo ja seksuaalinen häirintä

 


 

 

Tasa-arvolaki  velvoittaa huolehtimaan, että eri sukupuolilla on samat mahdollisuudet koulutukseen ja ammatilliseen kehitykseen ja että opetus, tutkimus ja oppiaineisto estävät sukupuoleen perustuvaa syrjintää ja edistävät tasa-arvoa. Toisen asteen oppilaitosten tulee lain mukaan laatia toiminnan kehittämiseen tähtäävä tasa-arvosuunnitelma, joka laaditaan yhdessä henkilöstön ja opiskelijoiden kanssa. Tasa-arvolaki on vuoden 2015 alusta lähtien koskenut myös syrjintää sukupuoli-identiteetin tai sukupuolen ilmaisun perusteella. Lue lisää aiheesta täältä.

Kiellettyä syrjintää on esimerkiksi se, että henkilö asetetaan opiskelijavalinnoissa, opetusta järjestettäessä tai opintosuoritusten arvioinnissa muita epäedullisempaan asemaan sukupuolen, sukupuoli-identiteetin tai sukupuolen ilmaisun perusteella. Kiellettyä syrjintää on myös sukupuoleen perustava häirintä ja seksuaalinen häirintä.

 

Sukupuoleen perustuva häirintä voi ilmetä esimerkiksi seuraavin tavoin:

  • Halventava puhe toisen henkilön sukupuolesta, mukaan lukien hänen sukupuoli-identiteettinsä  ja sukupuolen ilmaisunsa
  • Sukupuolivähemmistöjen vähättely kiusaaminen, kun se perustuu kiusatun sukupuoleen

 

Seksuaalista tai sukupuolista häirintää ovat esimerkiksi:

  • Halventava nimittely tai puhe toisen sukupuolesta tai seksuaalisuudesta
  • Vihjailevat eleet ja ilmeet
  • Seksuaalisesti värittyneet vitsit
  • Vartaloa, pukeutumista tai yksityiselämää koskevat kysymykset ja kommentit
  • Seksiin liittyvä ehdottelu ja vaatiminen
  • Ei-toivottu fyysinen koskettelu
  • Seksuaalisesti virittyneet aineistot kuten tekstiviestit, kuvat, sähköpostit ja puhelinsoitot
  • Raiskaus tai sen yritys

 

Mitä ajattelet, että tällaisessa tapauksessa olisi hyvä tehdä?

     Sukupuolinen huomio on seksuaalista häirintää, jos se jatkuu, vaikka huomion kohde ilmaisisi sen olevan epämiellyttävää. Jos koet itse tai huomaat jonkun muun kokevan sukupuolista tai seksuaalista häirintää, tule kertomaan asiasta jollekin aikuiselle oppilaitoksessa (esim. opettaja, terveydenhoitaja, kuraattori, psykologi). Oppilaitoksella on velvollisuus puuttua asiaan. Apua ja tukea saat itsellesi myös tarvittaessa nimettömänä Sexpon neuvontapuhelimesta. Nuorten seksuaalioikeuksista löydät lisää tietoa täältäNuorten exit tarjoaa nuorille tukea ja tietoa seksuaalisesta kaltoinkohtelusta ja vastikkeellisesta seksistä.                                                                                            

 

Powered by Aava 3