Monikulttuurisuus voimavarana

 

Termillä monikulttuurisuus tarkoitetaan sitä, että väestössä on etnisesti ja kulttuurisesti monenlaisia ihmisiä: löytyy erilaisia kieliä, uskontoja, kansallisuuksia, toimintamalleja, tervehdystapoja, arvoja, vapaa-ajanviettotapoja ja niin edelleen. Arkielämässä monikulttuurisuus tulee esiin erilaisten elämäntapojen, arvojen ja näkemysten kunnioittamisena ja arvostamisena. Oppilaitoksissa monikulttuurisuus tarkoittaa eri kulttuuritaustaisten opiskelijoiden kulttuurin huomioimista oppimisessa ja oppimisympäristöön sopeutumisessa.

 

Kulttuuri vaikuttaa ihmisen tapaan hahmottaa ja ymmärtää maailmaa. Kulttuuri, jossa ihminen kasvaa, vaikuttaa arvojen, ajattelutapojen ja käyttäytymismallien muodostumiseen. Jokainen kulttuuri sisältää omia erityispiirteitään ja jokaisella ihmisellä on oma, yksilöllinen tapansa edustaa omaa kulttuuriaan. On esimerkiksi hyvä huomioida, että länsimaissa eletään huomattavasti yksilökeskeisemmässä kulttuurissa muuhun maailmaan verrattuna. Muualla maailmassa kulttuuri on perinteisesti yhteisöllisempää.

Suomessa puhutaan nykyään yli sataa viittäkymmentä eri kieltä ja maahan muuttaneita on lukuisista eri maista ja kulttuureista. Opiskelijoiden keskuudessa kieli- ja kulttuuritaustat moninaistuvat nopeasti. Monikulttuurisuus onkin jo nykyään lähes kaikkien oppilaitosten arkea.

Maahan muuttaneiden nuorten hyvinvoinnin ja kotoutumisen kannalta heidän on tärkeää solmia vertaissuhteita ja tutustua kantasuomalaisiin nuoriin. Tutustumalla opiskelijaan, joka on kasvanut eri kulttuurissa, on mahdollista oppia paljon uutta ja samalla myös opettaa toiselle itsestään, omasta kulttuuristaan ja tavastaan hahmottaa maailmaa.

 

Monikulttuurisuus on asia joka herättää ihmisissä usein paljon vahvoja tunteita. Globaalissa maailmassa monikulttuurisuus on kuitenkin tosiasia, johon meidän kaikkien tulee jossain määrin sopeutua.  Dialogi on opeteltavissa oleva taito, joka auttaa meitä ymmärtämään toinen toisiamme kulttuuritaustastamme huolimatta - niin ja musiikki ja huumori auttavat aina:

 

Tietoa siitä, kuinka monikulttuurisuus tulisi huomioida toisen asteen oppilaitoksissa arjessa, löytyy vaikkapa oppaasta:

Monikulttuurisuuden kehittäminen ammatillisissa oppilaitoksissa sekä Opetushallituksen Moku-hankkeen sivuilta

Powered by Aava 3