Seksuaalisuus ja sukupuolisuus

 

Mitä on seksuaalisuus?

 

 • Seksuaalisuus on keskeinen osa ihmisyyttä ja ihmisen persoonallisuutta

 • Seksuaalisuus käsittää sukupuolen, sukupuoli-identiteetin ja sukupuoliroolit, seksuaalisen suuntautumisen, erotiikan, mielihyvän, seksuaaliset suhteet ja lisääntymisen (Maailman terveysjärjestön WHO:n määritelmä)

 • Seksuaalisia kokemuksia ja seksuaalisuuden ilmenemismuotoja ovat ajatukset, fantasia, halut, uskomukset, asenteet, käyttäytyminen, seksuaalisuuden harjoittaminen, rooli ja suhteet

Kysy seksuaalisuudesta ja ihmisuhteista

Sexpon nettineuvonta 

Tietoa ehkäisystä:

Väestöliitto

Tietoa seksuaalioikeuksista:

Väestöliitto

 

Mitä on seksuaalinen suuntautuminen?

 • Se on ihmisen kykyä ihastua tai rakastua toiseen tai toisiin ihmisiin

 • Monilla seksuaalinen suuntautuminen kohdistuu vastakkaista sukupuolta oleviin. Toisilla taas samaa sukupuolta oleviin tai molempiin sukupuoliin. Toiset taas kokevat, ettei sukupuolella ole merkitystä ihastuessa, rakastuessa tai tuntiessa vetovoimaa toista kohtaan.

 • Seksuaalista suuntautumista ei voi valita. Osa ihmisistä varmistuu seksuaalisesta suuntautumisestaan jo lapsina tai nuorina. Toisilla se vie enemmän aikaa. Seksuaalinen suuntautuminen voi löytää uusia ulottuvuuksia koko elämän ajan!

 

Mitä on sukupuolisuus?

 • Sukupuoli-identiteetti tarkoittaa ihmisen käsitystä ja kokemusta siitä, mikä hänen sukupuolensa on

 • Sukupuoli-identiteetti ja sukupuolen ilmaisu ovat eri asioita. Sukupuolen ilmaisulla tarkoitetaan sitä, minkälaisia merkkejä ihmisen sukupuolesta välittyy muille (esim. käyttäytymisen tai ulkonäön perusteella)

 • Moni ihmisistä tuntee hyväksi ilmaista sitä sukupuolta, johon on syntynyt, kun taas osa ihmisistä kokee, ettei syntymästä merkitty sukupuoli tunnu osalta oma identiteettiä

 • Osa ihmisistä taas saattaa kokea, että he ovat samaan aikaan sekä poikia että tyttöjä tai toisaalta ettei ole kumpaakaan

 • Sukupuolisuus on siis paljon muutakin kuin fyysiset ominaisuudet. Tärkeää on, että sukupuoli tai sukupuolettomuus tuntuu oikealta ja omalta.

 • Cis-sukupuolisuus tarkoittaa sitä, että koet kuuluvasi sukupuoleen, joka syntymähetkellä on määritelty. Transsukupuolisuus taas tarkoittaa sitä, että koet osittain tai kokonaan eroavasi siitä sukupuolesta, joka syntymähetkellä on määritelty

 

Katso tästä Setan kokoama lista seksuaalisuuteen ja sukupuolisuuteen liittyvään sateenkaarisanastoon.

Sukupuolen moninaisuuden osaamiskeskuksen sivuilta löydät lisätietoa sukupuolisuudesta

Sinuiksi, tuki-ja neuvontapalvelu, kun pohdit seksuaalista suuntautumistasi, seksuaalisuuttasi, sukupuoli-identiteettiäsi tai sukupuolenilmaisuasi.

Seta

 • Seta on ihmisoikeusjärjestö, joka tukee ihmisten yhdenvertaisuutta ja hyvinvointia riippumatta seksuaalisesta suuntautumisesta, sukupuoli-identiteetistä tai sukupuolen ilmaisusta

 • Tutustu Heseta ry:n monipuoliseen  nuorisotoimintaan .  

 

Nettivihjeen kautta kuka tahansa voi tehdä ilmoituksen internetissä olevasta, lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvästä toiminnasta tai materiaalista. Tätä voivat olla esimerkiksi seksuaaliset kuvat tai videot, joissa esiintyy alaikäisiä lapsia ja nuoria. Jokainen vihje on tärkeä – ilmoita, älä sivuuta: www.nettivihje.fi

Seksuaalisen identiteetin tunnistaminen ja tunnustaminen eivät ole välttämättä mikään yksinkertaisia  ja helppo asioita varsinkin jos kuulut johonkin seksuaaliseen vähemmistöön. Tuure Boelius kertoo tässä oman tarinansa.

 

Powered by Aava 3